canlı destek

BÖLÜMÜMÜZCE DÜZENLENEN

13. SEBZE TARIMI SEMPOZYUMU BAŞARI İLE TAMAMLANDI.

13. Sebze Tarımı Sempozyumu, 21-23 Eylül tarihleri arasında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından düzenlendi. Toplam 15 oturum şeklinde yüz yüze gerçekleştirilen Sempozyumda 84 sözlü ve 40 poster olmak üzere toplam 124 bildiri yer aldı. Üniversiteler, araştırma enstitüleri, özel sektör, ziraat öğrencileri tarafından büyük ilgi gören Sempozyuma Türkiye çapından 200’e yakın araştırmacı katıldı.

Sempozyuma davetli konuşmacı olarak çevrimiçi katılan, Arizona Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat KACİRA, ‘Geleceğin Tarımına Doğru Yeni Teknolojiler” konulu bir tebliğ sundu. Sempozyuma davet edilen Dünya Gazetesi tarım yazarı Ali Ekber YILDIRIM, “Sebze Üretim ve Tüketim Zincirinde Güncel Gelişmeler” başlıklı bir bildiri sundu. Sempozyuma ayrıca İzmir Tarımsal Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği (KöyKoop) İzmir Başkanı Neptün SOYER’de davetli konuşmacı olarak katıldı.

Sempozyumda ticari çeşitlerin geliştirilmesi konusunun ağırlık kazandığı görüldü. Bildirilerin büyük bir bölümünün yeni çeşitlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar olması dikkat çekiciydi. Islah üzerine yapılan araştırmaların özellikle; ıslahta moleküler tekniklerin kullanımı, yerel çeşitlerin ıslahı, bitkilere hastalık ve zararlılara dayanıklılık kazandırılması konularında yoğunlaştığı görüldü. Sempozyumda, 2020 Nobel Kimya Ödülü’ne laik görülen Jennifer Doudna ve Emmanuelle Charpentier’ın geliştirdikleri CRISPR teknolojisinin kullanıldığı araştırmalar da davetlilerle paylaşıldı.

Sebze araştırmalarının yoğunlaştığı diğer bir alanın, küresel iklim değişimi de dâhil olmak üzere kültür bitkilerinin kuraklık, sıcaklık, tuzluluk gibi stres koşulları altında yetiştirilmelerini konu alan araştırmaların olduğu görüldü. Diğer yandan Sempozyumda, özellikle örtüaltı koşullarında gerçekleştirilen aquaponik sistemler, topraksız tarım gibi kültür bitkilerinin farklı yetiştirme ortamlarında kültüre alınması konusu yaygın olarak işlendi. Kaliteli üretim materyali geliştirilmesi ile ilgili yapılan uygulamaların konu alındığı araştırmalar Sempozyuma yön veren diğer bir araştırma alanını oluşturdu.

13. Sebze Tarımı Sempozyumunda çevre dostu üretim tekniklerini ve tarımsal biyoçeşitliliği konu alan iki ayrı oturum yapıldı. Tarımsal biyoçeşitlilik kapsamında Türkiye florasında yayılış gösteren, yabani sarımsak, yerel biber çeşitleri, doğal mantarlar, yabani patlıcanlar gibi bazı yerel ve yabani bitkiler üzerinde gerçekleştirilen araştırmalar sunuldu. Sempozyumda bunun haricinde; sebzelerde gübreleme, hasat sonu, bitki koruma gibi konularda tebliğlere yer verildi.

Sempozyuma özellikle genç bilim insanlarının katılımının yüksek olması sevindiriciydi. Oturumlarda sözlü tebliğlerin çoğunun genç araştırıcılar tarafından sunulması dikkat çekti. Sempozyuma özel sektörün de büyük ilgisi vardı. Sempozyum süresince tarım şirketleri, hem kendilerini tanıtma imkânı buldu hem de olası işbirliği olanaklarını değerlendirildi. Sempozyuma ziraat öğrencileri de büyük katılım sağladı.

                                                                                                                                              Prof. Dr. İbrahim DUMAN

                                                                                                                                                    Sempozyum Başkanı

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ