Çerez Örnek

Paydaşlar

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ PROGRAMI

DIŞ PAYDAŞ KURULU

Adı ve Soyadı

 

Kurumu ve Adresi

Prof. Dr. Engin ERTAN

 

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Aydın

Dr. Aydın ATASAYAR

 

AD-Rossen Tarım,  Antalya

Dr. Fadime ATEŞ

 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bağcılık Araştırma Enstitüsü, Manisa

Dr. Andaç ÇAVDAR

 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, İzmir

Dr. Mustafa AKYÜZ

 

Ekolojik Tarım Kontrol Organizasyonu Ltd. Şti. (ETKO) Bornova, İzmir

Dr. Erol KÜÇÜK

 

Tetra Gen Tarım Danışmanlık AŞ. Bayraklı,İzmir

Ziraat Müh. Yasin İPEK

 

Sun Fide Tarım San. Tic. AŞ, Menemen İzmir 

Ziraat Müh. Ela DALÇAM

 

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İzmir

Ziraat Müh. Oğuz AŞÇIOĞUL

 

İzmir İhracatçılar Birliği, İzmir

Ziraat Müh. Ufuk UYSAL

 

Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Tarım İl Müdürlüğü, İzmir

Zir. Yük. Müh. Damla KANTÜRER

 

          İzmir Büyükşehir Belediyesi

 

 

 

DIŞ PAYDAŞ KURULU GÖREV TANIMLARI

1.      Kurul, ilgili program başkanı ve farklı sektörlerde çalışmakta olan program mezunlarından oluşur,

2.      Kurul başkanlığını program başkanı yürütür,

3.      Kurul her yarıyıl sonunda toplanır. Gerekli görülen olağanüstü durumlarda kurul başkanı toplantı çağrısı yapar,

             4.      Alınan kararlar, program başkanı tarafından Program akademik kuruluna sunulmak üzere “Sürekli iyileştirme komisyonuna” iletilir,

             5.      Akademik kurul gerekli durumlarda kararları üst yönetime iletir.

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ PROGRAMI

İÇ PAYDAŞ KURULU 

Prof. Dr. İbrahim DUMAN (Bölüm Başkanı, Kurul Başkanı)

Prof. Dr. Fatih ŞEN (Bölüm Başkan Yardımcısı, Kurul Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. M. Ercan ÖZZAMBAK

Prof. Dr. Yüksel TÜZEL

Prof. Dr. Ayşe GÜL

Prof. Dr. Adalet MISIRLI

Prof. Dr. Serra HEPAKSOY

Prof. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ

Prof. Dr. Hülya İLBİ

Prof. Dr. Eftal DÜZYAMAN

Prof. Dr. Gölgen Bahar ÖZTEKİN

Prof. Dr. M. Kadri BOZOKALFA

Doç. Dr. Serdar KARA

Doç. Dr. M. İSFENDİYAROĞLU

Doç. Dr. Özlem TUNCAY

Doç. Dr. Betül ÖZER

Doç. Dr. Birsen ÇAKIR AYDEMİR

Doç. Dr. Deniz EROĞUL

Doç. Dr. Burçak İŞÇİ

Doç. Dr. Nihal ACARSOY BİLGİN

Dr. Öğr. Üyesi H. Zafer CAN

Arş. Gör. Dr. Emrah ZEYBEKOĞLU

Arş. Gör. Dr. Tansel KAYGISIZ AŞÇIOĞUL

Arş. Gör. Tunç DURDU

Tansu GÜRLEK,   Bahçe Bitkileri Bölümü 4. Sınıf  Öğrenci Temsilcisi

Helin TÜRK, Bahçe Bitkileri Bölümü 3. Sınıf Öğrenci Temsilcisi

Sıla GELGEÇ, Bahçe Bitkileri Bölümü 2. Sınıf  Öğrenci Temsilcisi

Öykü DEMİR, Bahçe Bitkileri Bölümü 1. Sınıf  Öğrenci Temsilcisi

Bahçe Bitkileri Programına Ders veren bölüm temsilcileri

Prof. Dr. Mustafa GÜMÜŞ (Bitki Koruma Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Sezai DELİBACAK (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Erhan AKKUZU (Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Şule IŞIN (Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK (Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Behçet KIR (Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı)

 

E.Ü.ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ PROGRAMI

İÇ PAYDAŞ YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. İbrahim DUMAN (Bölüm Başkanı, Kurul Başkanı)

Prof. Dr. Fatih ŞEN (Bölüm Başkan Yardımcısı, Kurul Başkan Yardımcısı, Hasat Sonu Fizyolojisi Bilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. M. Ercan ÖZZAMBAK (Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ayşe GÜL (Örtüaltı Yetiştiriciliği Bilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Serra HEPAKSOY (Meyve Yetiştirme ve Islahı Bilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ (Bağ Yetiştirme ve Islahı Bilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Hülya İLBİ (Sebze Yetiştirme ve Islahı Bilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Mustafa GÜMÜŞ (Bitki Koruma Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Sezai DELİBACAK (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Erhan AKKUZU (Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Şule IŞIN (Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK (Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Behçet KIR (Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı)

 

İÇ PAYDAŞ KURULU VE İÇ PAYDAŞ YÜRÜTME KURULU GÖREV TANIMLARI

1.       İç paydaş kurulu, Program akademik personeli ile dış programlardan alınan temel alan derslerinin program başkanlarından oluşur (Ek-1),

2.       İç paydaş yürütme kurulu, Program bilim dalı başkanları ile dış programlardan alınan temel alan derslerinin program başkanlarından oluşur (Ek-2),

3.       Her iki kurulun başkanlığını ilgili programın başkanı yürütür,

4.       İç paydaş kurulu her öğretim yılı başında bir kez, yürütme kurulu ise her yarıyıl başında toplanır.

5.       Alınan kararlar program başkanı tarafından Program akademik kuruluna sunulmak üzere “Sürekli iyileştirme komisyonuna” iletilir,

6.       Akademik kurul gerekli durumlarda kararları üst yönetime iletir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ