EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Akademik Personel

Sebze Yetiştirme ve Islahı Bilim Dalı

                                                              

Prof. Dr. Eftal Düzyaman(Bilim Dalı Başkanı)       Prof. Dr. İbrahim Duman (Ana Bilim Dalı Başkanı)

 

                                                  .                

Prof. Dr. Dursun Eşiyok                                          Prof. Dr. Hülya İlbi                           Doç. Dr. M. Kadri Bozokalfa

 

 

 

Dr. Tansel Kaygısız Aşçıoğul

 

 

Meyve Yetiştirme ve Islahı Bilim Dalı

 

                   

Prof. Dr. Serra Hepaksoy (Bilim Dalı Başkanı) .          Prof. Dr. Adalet Mısırlı . 

 

                                 

Doç. Dr. Murat İsfendiyaroğlu .       Doç. Dr. K. Betül Özer .                 Doç. Dr. Deniz Eroğul 

 

                    

Dr. Öğr. Üyesi H. Zafer Can .          Dr. Nihal Acarsoy Bilgin .               Ar. Gör. R. Efe Okşar

 

 

Bağ Yetiştirme ve Islahı Bilim Dalı

                                           .          

Prof. Dr. Ahmet Altındişli .                  Doç. Dr. Serdar Kara .                 Doç. Dr. Birsen Çakır Aydemir             

 

 Dr. Burçak İşçi

 

Örtüaltı Yetiştiriciliği Bilim Dalı

                                    

Prof. Dr. Yüksel Tüzel .                            Prof. Dr. Ayşe Gül .                     Doç. Dr. Gölgen Bahar Öztekin

 

Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bilim Dalı

                                                               

Prof. Dr. M. Ercan Özzambak (Bilim Dalı Başkanı)                 Dr. Emrah Zeybekoğlu

 

Hasat Sonrası Fizyolojisi Bilim Dalı

                                                                                         

Prof. Dr. Fatih Şen (Bilim Dalı Başkanı)                             Doç. Dr. Özlem Tuncay

(Ana Bilim Dalı Başkan Yardımcısı)