Çerez Örnek

Kaybettiklerimiz

 

A person looking at the cameraDescription automatically generated Prof. Dr. Kazım BAYRAKTAR

 1917 yılında İzmit’in Karamürsel ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Karamürsel’de, orta ve lise öğrenimini ise Bursa Erkek Lisesinde tamamladı. 1937 yılında girdiği Ankara   Üniversitesi Yüksek Ziraat Enstitüsünü 1941 yılında Enstitünün ilk mezunları olarak bitirdi. 1941 yılında Bursa Ziraat Mektebi Bağ-Bahçe şubesinde ilk görevine başladı.   1944 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bağ-Bahçe Enstitüsüne stajyer asistan olarak girdi, 1945 yılında da asistan oldu. 1950 yılında Prof. Dr. Nail ORAMAN   danışmanlığında “Sebze Bahçelerinde Yetiştirilen Yerli ve Amerikan Domates Çeşitlerinin Özellikleri ve Teknolojik Değerleri Üzerinde Mukayeseli Araştırmalar” konulu   doktorasını tamamladı ve Doktor ünvanını aldı. 1954 yılında “Ankarada Turfanda Sebze Yetiştirme İmkanları Üzerinde Araştırmalar” başlıklı rehabilitasyon (Doçentlik)   tezini vererek Doçent ünvanını aldı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi kadrosunda iken 1955 yılında kurulan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinin kuruluş aşamasında   kısa sürelerle ders vermek için İzmir’e görevlendirildi. 1956 yılında bir yıl ABD’de bulunda. 1957 yılında Prof. Dr. Aysel ŞENÜZEL (BAYRAKTAR) ile evlendi. 1958 yılında   Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesine Doçent kadrosu ile atandı ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bağ-Bahçe Kürsüsünde Profesör oldu. 1961 yılında 6 ay süreli   Hollanda Wageningen Üniversitesinde çalıştı. 1959-1964 yıllarında Sebze Yetiştirme ve Islahı, Meyve Yetiştirme ve ve Islahı ile Bağ Yetiştirme ve Islahı Kürsülerinin   Başkanlıklarını yaptı. 1966-1968 yılları arasında da Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu. 1975-1980 yılları arasında Ziraat Fakültesi Bahçe   Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölüm Başkanlığı, 1982 yılına kadar da Sebze Yetiştirme ve Islahı Kürsü Başkanlığı görevlerini yürüttü. İzmir’de Örtüaltı Sebzeciliğinin   gelişmesinde büyük hizmetler verdi. Bölgede “Turfanda Sebze Yetiştiriciliğinde” kullanılan “Balçova Kasaları” Prof. Dr. Kazım BAYRAKTAR önderliğinde geliştirildi.   Türkiye I. Seracılık Sempozyumu Prof. Dr. Kazım BAYRAKTAR başkanlığında 28-30 Nisan 1981 tarihinde Antalya’da düzenlendi. Mesleki bilgi ve deneyimlerini uzun   yıllar Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümü ile diğer Ziraat Fakültelerinde ders kitabı olarak okutulan 4 cilt kitabında topladı. Ege   Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları olarak 1966, 1973 ve 1976 yıllarında Sebze Yetiştirme. Cilt I (No: 110), 1976 ve 1981 yıllarında Sebze Yetiştirme. Cilt II. (Kültür   Sebzeleri) (No: 169), yine 1976 yılında Sebze Yetiştirme- Sebzelerde Tohum Üretimi, Cilt III (No: 244) ile 1976 ve 1979 yıllarında da Sera Sebzeciliği (No: 97) ders kitaplarını yayınladı.Öğrencilerinin ifadesi ile “Baba Kazım” olarak tanımlanan Prof. Dr. Kazım BAYRAKTAR Bahçe Bitkileri Bölümünde Sebze Yetiştirme ve Islahı Bilim Dalı Başkanı olarak görevine devam ederken 1982 yılında vefat etmiş ve aramızdan ayrılmıştır. Kendisini RAHMETLE ANIYORUZ.

 

A person wearing a suit and tieDescription automatically generated

 Prof. Dr. Mehmet Turan DOKUZOĞUZ

 1925 yılında Kilis’te doğmuştur. İlkokulu Gaziantep’te, liseyi Antakya’da tamamlamıştır. 1947 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni bitirmiş ve bir sene süren askerlik görevinden sonra   aynı Fakülte’nin Bağ-Bahçe Enstitüsü’nde asistan olarak çalışmaya başlamıştır. 1953 yılında Doktorasını tamamlayarak iki yıl süre ile İngiltere’ye gönderilmiş, Doçentlik Tezini bu ülkede   hazırlayarak 1956 yılında Üniversite Doçenti olmuştur. 1963 yılına kadar Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Meyve Yetiştirme ve Islahı Kürsüsünde çalışmalarına devam etmiştir. 1958’de bir   yıl ABD’de California ve Rutgers Üniversiteleri Meyvecilik Bölümlerinde çalışmıştır. Sonraki yıllarda Almanya, Hollanda ve İtalya’da çeşitli üniversitelerde meyvecilik alanında çalışmalarda   bulunmuş ve konferanslar vermiştir. 1963 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Profesörlüğe atanmış, önce Meyve-Bağ Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü Başkanlığı, daha sonra Bahçe   Bitkileri Bölümü Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 1968’de Fakülte Dekanlığı’na seçilmiştir.

 Çeşitli dönemlerde Ege Üniversitesi Senatosu ve Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuş, ayrıca 1984 yılında Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu’nu kurmak üzere Yüksekokul   Müdürlüğü’ne atanmış, bu görevi Haziran 1992’de emekliye ayrılıncaya kadar devam etmiştir. 1967-1973 yıllarında iki dönem Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Tarım ve   Ormancılık Araştırma Grubu üyeliğine seçilmiştir. 1978 yılında FAO’ya bağlı Uluslararası Bitki Genetik Kaynakları Kurulu (International Board for Plant Genetic Resources) üyeliğine seçilmiş   ve iki dönem bu görevi yürütmüştür. Bu alanda hizmeti geçenler için 1984 yılında FAO tarafından çıkarılan 50 adet gümüş madalyadan biri kendisine tevcih edilmiştir. Uluslararası Bahçe   Bitkileri Derneği (ISHS) Konsey Üyesi olarak Türkiye’yi temsil etmiş, ayrıca EUCARPIA ve GREMPA gibi uluslararası meslek kuruluşları toplantılarına bildirilerle katılmıştır. 1982 yılından   itibaren Avrupa Ekonomik Komisyonu (AEK) Kuru ve Kurutulmuş Meyve Standartları Uzmanlar Grubuna, Türk Standartları Enstitüsü adına, Türkiye Delegasyon Başkanı olarak katılmış ve bu   görevi 2002 yılına kadar aralıksız sürdürmüştür. Bu arada bir dönem Uzmanlar Grubu, bir dönem de AEK Çalışma Grubu başkanlıklarına seçilmiştir.

 1992 yılında emekli olan Prof. Dr. Mehmet Dokuzoğuz çok sayıda yüksek lisans ve doktora çalışması yönetmiştir. Meslek yaşamında 37’si araştırma, 6’sı kitap olmak üzere 56 yayın   hazırlamış, bunlardan 13 adedi uluslararası toplantılarda bildiri olarak sunulmuştur. Prof. Dr. Mehmet DOKUZOĞUZ 03 Aralık 2018 günü vefat etmiş ve aramızdan ayrılmıştır. Kendisini   RAHMETLE ANIYORUZ.

 

A person wearing a suit and tieDescription automatically generated

 Prof. Dr. Hüseyin VURAL

 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinin ilk mezunlarından olan Prof. Dr. Hüseyin VURAL 1938 yılında Konya ili Doğanhisar ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Doğanhisar’da, Orta öğrenimini   Akşehir’de, Lise eğitimini de Konya Lisesinde tamamladı. 1961 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinden hemen   sonra da aynı bölümün Sebze Yetiştirme ve Islahı Kürsüsünde asistan olarak göreve başladı. 1966 yılında Prof. Dr. Kazım BAYRAKTAR danışmanlığında yürüttüğü Kuşkonmaz konusundaki   doktora çalışmasını tamamladı ve “Bilim Doktoru” ünvanını aldı. 967-1969 yılları arasında askerlik görevini yaptı. 1972 yılında bir yıl süre ile Alman Araştırma Kurumundaki Sebzecilik ve   Botanik Enstitüsünde çalışmış ve burada “Kuşkonmazın aseptik ortamda doku kültürü yolu ile üretimi üzerine araştırmalar” yaptı, mesleki deneyimini artırdı. Prof. Dr. Hüseyin VURAL 1973   yılında Üniversite Doçenti, 1979 yılında da Üniversite Profesörü ünvanlarını aldı. Ünversitedeki akademik yaşamı boyunca 6 yıl Senato Üyeliği, Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği, 3 yıl dekan   yardımcılığı, 3 yıl bölüm başkanlığı, Fakülte kurulu ve Fakülte yönetim kurulu üyeliği ile Meslek Yüksek okulu Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.  

 Prof. Dr. Hüseyin VURAL üniversitedeki görevinin yanı sıra uzun yıllar tarıma dayalı sanayi sektöründe domates fidesi yetiştiriciliği dahil olmak üzere sebze üretimine dayalı birçok alanda   öncülük yapmıştır. Sanayi Domatesini Türkiye’ye ve çiftçimize ilk tanıtan kişi olmuştur. Salça Sanayi ile Ege Üniversitesi arasında 1988-1996 yıllarını kapsayan bir protokol gereğince Salça   Sanayinin ihtiyaç duyduğu araştırmaları “SANDOM Projesi” çerçevesinde Ziraat Fakültesi öğretim üyelerince yapılmasını sağlamıştır. Prof. Dr Hüseyin VURAL kurutulmuş domates üretimini   Türkiye’de ilk gerçekleştiren kişi olma özelliğini de taşımaktadır. Bu konuda meslek yaşamının sonlarında eşi Sengül VURAL ile birlikte yaşama geçirdiği ”VURAL Gıda A.Ş” kapsamında yurt   dışına yaptığı kuru domates ihracatı ile ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamıştır. Tarıma dayalı sanayide kurutulmuş domates, konservecilik enginar ve közlenmiş biber konusunda   yürütülen araştırmaları yönlendirmiştir.

 Prof. Dr. Hüseyin VURAL tüm teorik ve pratik bilgilerini, çalışma arkadaşları ile birlikte 2000 yılında yayınladığı “Kültür Sebzeleri” adlı kitabında toplamıştır. Bu kitap ülkemizdeki birçok Ziraat   Fakültesinde Ders kitabı olarak okutulmuştur. Prof. Dr. Hüseyin VURAL 100’ü aşkın araştırma makalesi, 30’a yakın yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir.

 Prof. Dr. Hüseyin VURAL 2003 yılı Temmuz ayında kendi isteği ile emekli olmuş, “Kuru Domates Üretim ve İşleme” tesisi kurarak özel iş hayatına atılmıştır. Ancak bu iş hayatına   başlamasından ve emekliliğinden kısa bir süre sonra 2004 yılı Mayıs ayında elim bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrılmıştır. Kendisini RAHMETLE ANIYORUZ.

 

A person wearing glasses and smiling at the cameraDescription automatically generated

 Prof. Dr. Ertan İLTER 

 Prof. Dr. Ertan İLTER, 13 Ekim 1938 yılında, İzmir’in Kemalpaşa İlçesi’nde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimlerinden sonra 1955 yılında başladığı Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesindeki   eğitim yaşantısını 1959 yılında tamamladı. Meslek yaşamına 29 Aralık 1961 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bağ Yetiştirme ve Islahı Kürsüsünde Asistan   olarak başladı. Asistanlığı döneminde DAAD (Deutscher Akademscher Austausch Dienst) Bursu kazanarak Almanya’da çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Ertan İLTER, 1968 yılında doktorasını,   Justus Liebig Üniversitesi’nde tamamlamış ve Bilim Doktoru ünvanını almıştır. Aynı Bölümde 1974 yılında Doçent, 1980 yılında da Profesör olmuştur.

 Prof. Dr. Ertan İLTER, akademik yaşantısına başladığı ilk günden beri, hep yeni oluşumların içerisinde yer almıştır. ETO ve Bahçe Bitkileri Derneklerinin Kurucu Üyelikleri ve belirli   dönemlerinde de başkanlıklarında görev almıştır. İyi derecede Almanca bilmektedir.

 Öğretim Üyeliği meslek yaşamına parelel olarak uzun yıllar “Turizm Sektöründeki Rehberlik” görevinide sürdürmüştür.

 Prof. Dr. Ertan İLTER 11 Temmuz 2017 tarihinde aramızdan ayrılmıştır. Kendisini RAHMETLE ANIYORUZ.

 

 

 

 

 

A person wearing a suit and tieDescription automatically generated

 Dr. Atıf Atilla

 1920 yılında İzmir doğdu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Alet ve Makinaları Bölümü‘nden 1942 yılında mezun oldu. Meslek hayatına Bornova Zirai Mücadele İstasyonu‘nda Ziraat   Mühendisi olarak başladı. Sonraki yıllarda belirli süre TOPRAKSU Müdürlüğü bünyesinde çalıştı. Ziraat Mühendisleri odasının 82 sicil nolu üyesidir. Atıf ATİLLA’nın lise yıllarında tanıştığı gülle   atma dalında İzmir Şampiyonluğu ve 1946 Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu bulunmaktadır. Özellikle bağcılık, zeytincilik tarımsal mekanizasyon ve toprak işleme konularında Türk çiftçisine   büyük hizmetler vermiştir. Atıf ATİLLA ‘‘Bir daha dünyaya gelirsem yine Ziraatçı olmak isterim‘‘ diyecek kadar mesleğine aşık olan bir meslektaşımızdı. Bölümümüzde zaman zaman   “Bağcılık” derslerinin bir bölümüne girerek özellikle sahadaki bilgilerini ve tecrübelerini öğrencilerimize aktarmış, onları bağcılık konusunda bilgilendirmiştir. Dr. Atıf ATİLLA 6 Temmuz 2007   tarihinde vefat etmiş ve aramızdan ayrılmıştır. Kendisini RAHMETLE ANIYORUZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A person standing in the grassDescription automatically generated

 Prof. Dr. Ayten SEVGİCAN

 1936 yılının Cumhuriyet Bayramı’nda, Söğüt’ün Gümele nahiyesinde, gerçek bir Cumhuriyet çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve Cumhuriyet kadını olarak yaşamıştır.

 Öğretmen bir annen ve babanın dört çocuğundan üçüncüsüdür.

 İlköğrenimini Bilecik2in Osmaneli kazasında, orta öğrenimini yine Bilecik’in Bözüyük kazasında ve Bursa’da tamamlamıştır. Bursa Kız Lisesi’nde parasız yatılı olarak okumuştur.

 1955 yılında başladığı Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nü 1959 yılında fakültenin ilk mezunlarından olarak bitirmiş ve aynı yıl, her zaman saygıyla andığı Prof. Dr.   Kazım Bayraktar’ın yanında asistan olarak göreve başlamıştır. 1964 yılında “Doktor” unvanını alan Sevgican, 1966-1967 yıllarında Hollanda Wageningen’de Internetional Agricultural   Centre’dan aldığı bursla “Sebze Seracılığı” konusunda çalışmıştır. Daha sonraki yıllarda 1 ay gibi kısa süreli de olsa İngiltere ve Almanya gibi ülkelere giderek bilgi ve görüşünü arttırmıştır.   1972 yılında “Doçent”, 1978 yılında “Profesör” olmuştur. 1959 yılından emekli olduğu 2003 yılına kadar devam eden akademik yaşamı boyunca sadece “Serada Sebze Yetiştirme” konusunda   çalışmıştır. Sera çalışmaları 1988 yılından sonra “Topraksız Tarım” konusunda yoğunlaşmıştır ve ülkemizdeki ilk “Topraksız Tarım” kitabının yazarı olmuştur.

 Ülkemizde seracılık konusunda ulusal ve uluslararası toplantıların düzenlenmesine öncülük etmiştir. Türkiye 2. Seracılık Sempozyumu (İzmir,1985); Türkiye 5. Seracılık Sempozyumu   (İzmir,1990); Perlit Sempozyumu (İzmir, 1990) ve Uluslararası Seracılık Sempozyumu (Adana, 1993) düzenleme kurulu başkanlıklarını yürütmüştür. Prof. Dr. Ayten Sevgican 18 Yüksek   Lisans ve 3 doktora çalışmasının danışmanlığını yapmıştır. Seracılık konusunda 10 adet yardımcı ders kitabı ile 2 ders kitabı (Örtüaltı Sebzeciliği Cilt I: Topraklı Tarım, Örtüaltı Sebzeciliği Cilt   II: Topraksız Tarım) bulunmaktadır.

 Dr. Fevzi Sevgican ile evli olup bir kız (Prof. Dr. Figen Sevgican Pedersen) ve iki toruna (Ceren ve Cem) sahip, 2003 yılında bölümümüzden emekli olan Prof. Dr. Ayten Sevgicanı Sevgican'ı 8   Ağustos 2020 tarihinde kaybetmenin acısı içerisindeyiz. Kendisini RAHMETLE ANIYORUZ.

 

 

 Prof. Dr. Kutsi TURHAN

 1939 yılında Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve Lise eğitimini aynı ilde tamamladıktan sonra, 1959-60 ders yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesine girdi ve Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı   Bölümünden 1963 yılında mezun oldu. 1963-1965 yılları arasında Tarım Bakanlığı Edremit Zeytincilik Araştırma İstasyonu’nda Ziraat Yüksek Mühendisi olarak çalıştı ve 1965-1967 yıllarında   da Yedek Subay olarak askerlik görevini yaptı. Aralık 1967 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri yetiştirme ve Islahı Bölümü Sebze Yetiştirme ve Islahı Kürsüsüne Asistan   olarak girdi. Bölümde Mart 1972’de Ziraat Doktoru ünvanını aldı. 1975-76 yıllarında 18 ay süre ile Almanya, Giessen, Justus-Liebig Üniversitesi Şarap Meyve ve Bahçecilik Araştırma   Merkezinin Sebzecilik Araştırma Enstitüsüne (Institut für Gemüsebau der hesischer Forschungsanstalt für Wein-Obst und Gartenbau-Geisenheim) DAAD bursu ile gitti. Burada bulunduğu   süre içerisinde konusuyla ilgili araştırmalar yaptı ve Kasım 1976’da geri döndü. Bu Enstitüde yaptığı araştırmayı “Doçentlik Tezi” olarak takdim etti ve 11 Nisan 1978 tarihinde “Üniversite   Doçenti” ünvanını aldı. 1981 yılında Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Bu göreve Mayıs 1982 yılına kadar devam etti. Bu tarihte Bilimsel Araştırma yapmak ve mesleki bilgilerini geliştirmek   üzere ikinci kez Almanya’da Stutgart-hohenheim Üniversitesi’ne görevlendirildi. Burada Institut für Obst-Gemüse und Weinbau’da 14 ay süre ile kalarak çalışmalarını tamamladı. Haziran   1983’de tekrar bölümdeki görevine döndü.

 Kasım 1983’de Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığına atandı. Aynı tarihte Fakülte Kurulu Üyeliğine seçildi. Nisan 1988’de Üniversite Profesörlüğüne yükseltildi ve kadroya   atandı. Almanya’da Eylül 1988’de Rgensburg’da Ağustos 1989’da Neustadt’da Ekim 1990’da Berlin’de Ekim 1982’de Göttingen’de, 1993’de Kanada’da ve Eylül 1994’de yine Almanya   Heidelberg’de düzenlenen Bilimsel Kongrelere katıldı. Ege Üniversitesi ile Azarbeycan Bakü Devlet Üniversitesi, Türkmenistan Aşkabat Devlet Üniversitesi ve Özbekistan Taşkent Üniversitesi   arasında Eğitim, Bilim ve Kültür ağırlıklı ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi amacıyla Kasım 1990’da 15 gün süre ile Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nce o zamanki Sovyetler Birliğinde   görevlendirildi.

 Bölümdeki görevlerinin yanında, 1983-1991 yıllarında 8 yıl Fakülte Kurulu Üyeliği, 1983-1993 tarihleri arasında aralıksız 10 yıl Ziraat Fakülte Dekan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 1992-1995   yıllarında 3 dönem Milli Prodüktivite Merkezi Genel Kurul Üyeliğine seçildi. Ayrıca Türkiye Bahçe Bitkileri ve Türk-Alman Tarım ve Tabii Bilim Araştırıcıları Derneği’nin üyesidir.

 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta iken 1 Haziran 2006 tarihinde emekli olmuştur. Evli ve üç oğlu bulunan Prof. Dr. Kutsi   TURHAN 04 Aralık 2020 günü vefat etmiş ve aramızdan ayrılmıştır. Kendisini RAHMETLE ANIYORUZ.

 

 

 Prof. Dr. Kadir MENDİLCİOĞLU

 1937 yılında Denizli’nin Buldan ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsilini Buldan’da tamamladı. 1958 yılında Denizli lisesinden, 1962 Haziran döneminde de Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe   Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümünden mezun oldu. 1962 yılı Ağustos ayında açılan sınavı kazanarak Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Meyve Yetiştirme ve Islahı Kürsüsünde asistan olarak   göreve başladı. 1968 yılında “Önemli Meyve Türlerinin Çelikle Üretilmesi Üzerinde Araştırmalar” konulu tezi ile Doktor ünvanını kazandı. 1971 yılında 3 aylık bir British Council bursundan   yararlanarak İngiltere’de East Malling Araştırma İstasyonunda Bitki Üretimi konusunda çalıştı. 1972 yılında da 3 hafta süreyle İsrail’de Subtropik Meyve Türleri üzerinde incelemelerde   bulundu. 1974 yılında E.Ü. Ziraat Fakültesi ile Giessen Justus Liebig Üniversitesi arasındaki anlaşma çerçevesinde DAAD bursundan yararlanarak bilgi ve görgüsünü arttırmak amaçlı 2 yıl   Batı Berlin’e gitti. Batı Berlin Teknik Üniversitesi Kültür Bitkileri Araştırma Enstitüsü Meyvecilik Bölümünde Turunçgiller ve Zeytin üzerinde araştırmalar yaptı. “Bazı Faktörlerin Satsuma ve   Kalamondin Mandarininde Meyve Tutumu ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar” adlı Doçentlik tezi ile 16 Kasım 1976 günü Üniversite Doçenti ünvanını aldı. 1980 yılında İtalya’da   Tarımsal Yayım kuruluşları, Araştırma Enstitüleri ve Üniversitelerde İtalya’nın tarımsal yapısı ve düzeni, meyvecilik alanında yapılan araştırmalar, özellikle Bari’de zeytin, Catania ve   Palermo’da turunçgiller üzerinde yapılan araştırmalar üzerinde incelemelerde ve araştırma faaliyetlerinde bulundu.

 1982-83 ders yılında rotasyonla 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesinde bir yıl süreyle, 1986-87 ders yılında da Cumhuriyet Üniversitesi Tokat Ziraat Fakültesinde 3 hafta süreyle “Subtropik   İklim Meyve Türleri” dersini verdi. Aynı amaçla 1987-88 ders yılında ve daha sonraki yıllarda değişik sürelerle Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde “Budama   Tekniği” ve “Subtropik İklim Meyveleri” derslerini, 1997 ve 1998 yıllarında da birer yarıyıl Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde “Subtropik İklim Meyveleri”   derslerini verdi.

 1997-2003 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde görev   yapmakta iken Meyvecilik, Subtropik İklim Meyveleri (Turunçgiller, Zeytin, Çay ve Muz) ile ilgili dersleri verdi. Araştırma projeleri sürdürdü. Çok sayıda yüksek lisans ve doktora çalışmaları   yönetti. Farklı Doçentlik ve Profesörlük jürilerinde bulundu.

 7.2.2004 tarihinde bölümümüzden emekli olan Prof. Dr. Kadir MENDİLCİOĞLU, 21 Temmuz 2021 günü vefat etmiş ve aramızdan ayrılmıştır. Kendisini RAHMETLE ANIYORUZ.

 

 

 Prof. Dr. Rahmi ÖZÇAĞIRAN

 13 Aralık 1936 yılında Manisa’nın Turgutlu ilçesinde doğmuştur. İlk ve ortaokul tahsilini Turgutlu’da; Lise tahsilini, İstanbul’da Kuleli Askeri Lisesinde tamamladı. 1956 yılında Kara Harp Okuluna geçti ve. Mart 1957’de sağlık nedeniyle, Kara Harp Okulundan ayrıldı. Aynı yıl, Eylül ayında Ege Üniversitesi Ziraat Bahçe Bitkileri Bölümüne girdi. 1961 yılında Ziraat Fakültesinden mezun oldu. Tahsil hayatının bütün kademelerini (Yedek Subay Okulu dahil) “Pekiyi” derecesiyle tamamladı. Derecelendirmenin yapıldığı okullarda ve yıllarda çeşitli birincilik ödülleri aldı. 29 Aralık 1961 tarihinde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Meyve Yetiştirme ve Islahı Kürsüsünde Asistan olarak göreve başladı. Ziraat Fakültesinin kuruluşundan itibaren, Meyve Yetiştirme ve Islahı Kürsüsünde görev alan 5. asistan oldu. 9 Temmuz 1965 tarihinde doktora çalışmasını tamamladı.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun olup da, Meyve Yetiştirme ve Islahı Kürsünde ilk doktora çalışması yapan (kendisinden önce bu kürsüde görev yapan asistanların, çeşitli sebeplerle görevlerinden ayrılmaları nedeniyle) asistan olmuştur. Nisan 1966-Mart 1968 tarihleri arasında askerlik hizmetini yapmıştır. Nisan 1968’de tekrar üniversitedeki görevine dönen Prof. Dr. Rahmi ÖZÇAĞIRAN 27 Kasım 1972’de Doçent ünvanını almıştır. Bu arada Fransa’da Burslu, Almanya’da da görevli olarak kısa süreli bulundu. 1977 yılında, tebliğli olarak, Yugoslavya’da sempozyuma katıldı. 10 Nisan 1979 tarihinde Profesör kadrosuna atandı.

7 Nisan 1980 tarihinde Bölüm Başkanlığına (Fakülte kurulunda, 72 oyla oybirliği ile); 8 Temmuz 1980’de Üniversite Senatosu üyeliğine seçildi. Her iki görevi de, 1982 yılında Yüksek Öğretim Kanununun çıkarılmasıyla sona erdi. Daha sonraki yıllarda, Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu. 3 yıl süreyle de TÜBİTAK, Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubunun Yayın Danışma Kurulunda görev yaptı. Yabancı dil olarak, Fransızca, Almanca ve İngilizce dillerini öğrenme gereğini duydu. Üniversite öğretiminin ön lisans, lisans ve lisans üstü kademelerinde 7 farklı ders verdi. Geçici ve kısa süreli olarak Tekirdağ Ziraat Fakültesinde de 3 yıl ders verdi.

Akademik hayatı boyunca edindiği deneyimlerini yayımlanmış 17 bilimsel araştırma makalesi, 9 ders derlemesi, 2 yardımcı ders kitabı ve 3 ders kitabında toplamıştır. 3 cilt halindeki “Ilıman İklim Meyve Türleri – Sert Çekirdekli Meyveler Cilt I. ”, “Ilıman İklim Meyve Türleri – Yumuşak Çekirdekli Meyveler Cilt II” ve “Ilıman İklim Meyve Türleri – Sert Kabuklu Meyveler Cilt III ” adlı ders kitapları en son ders kitapları olarak yayınlanmıştır.

12 Aralık 2003 tarihinde, yaş haddinden, emekliye ayrılan Prof. Dr. Rahmi ÖZÇAĞIRAN’ın 2 çocuğu ve 3 torunu vardır.

Prof. Dr. Rahmi ÖZÇAĞIRAN 01 Mayıs 2022 günü vefat etmiş ve aramızdan ayrılmıştır. Kendisini RAHMETLE ANIYORUZ.

 

 

 Prof. Dr. İbrahim KISMALI

 Manisa’nın Turgutlu İlçesinde 26.01.1940 tarihinde doğmuştur. İlkokulu ve Ortaokulu aynı ilçede, Liseyi Manisa’da bitirmiştir 1962 Yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun olarak Ziraat Yüksek Mühendisi ünvanını kazanmıştır. Bornova Zirai Mücadele Enstitüsünde 8 ay çalıştıktan sonra Yedek Subay olarak vatani görevini yapmıştır. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Meyve-Bağ Yetiştirme ve Islahı Kürsüsünün açmış olduğu sınavı kazanarak 1.10.1965 tarihinde asistan olarak göreve başlamıştır. 1972 yılında hazırlamış olduğu “Gibberellik Asidin Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Uyanma, Erkencilik ve Meyve Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar” konulu tezini vererek Ziraat Doktoru ünvanını almıştır. 1973 yılında görgü, bilgi ve ihtisasını arttırmak amacıyla Almanya’da BFA (Bundesforchungsanstalt für Rebenzühtung Geilweilerhof-Geilweilerhof Asma Islahı) Araştırma Kurumuna gönderilmiştir. Burada 14 ay müddetle asma ıslahı ve fidan üretimi üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunmuştur. Yurda döndükten sonra “Yuvarlak Çekirdeksiz Üzüm Çeşidi ve Farklı Amerikan Asma Anaçları ile Yapılan Aşılı-Köklü Asma fidanı Üretimi Üzerinde Araştırmalar” adlı Doçentlik tezini hazırlayarak 28.11.1978 tarihinde Üniversite Doçenti unvanını kazanmış ve Doçentlik Kadrosuna atanmıştır.

1982 yılı Eylül ayında Milletler Arası Bağcılık ve Şarapçılık Ofisinin (Offıce International de la Vigne et du Vin) Yunanistan’da düzenlediği Milletler Arası Sofralık Üzüm ve Kurutmalık Üzüm Sempozyumu tebliğli olarak katılmış ve Girit Adası bağcılığı üzerinde incelemelerde bulunmuştur. FAO Bağcılık uzmanı olarak, Tunus Bağcılığını geliştirme projesi çerçevesinde 1982 yılında 7 gün, 1983 yılında 15 gün süreyle Tunus’da incelemeler yapmıştır. 1984 yılında da 30 gün süreyle Almanya’da Bağcılıkla ilgili kuruluşlarda incelemelerde bulunmuştur.

1986-87 ders yılı Bahar yarıyılında, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 41. Maddesi uyarınca Van’da bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesine görevlendirilerek burada Bahçe Bitkileri dersini vermiş, aynı zamanda Fakülte ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Fransız -Türk Kültürel, Bilimsel ve Teknik İşbirliği anlaşması çerçevesinde 1987 yılında 2 ay müddetle Fransa’nın Montpellier, Bordeaux, Dijon ve Colmar şehirlerindeki Fakülte,  Yüksek Okul ve Tarım kuruluşlarının Bağcılık ile ilgili bölümlerinde incelemelerde bulunmuştur.

1988 Ekim ayında Profesör olan İbrahim KISMALI, 1992-2000 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın Alt Komisyonu üyeliğini sürdürmüştür. 1994-1997 yıllarında Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Prof. Dr. İbrahim KISMALI 1995-2004 yılları arasında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmüştür. 1999-2002 yıllarında da Bayındır Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü yapmıştır. Prof. Dr. İbrahim KISMALI, öğretim üyeliği süresinde 9 adet doktora, 9 adet yüksek lisansın danışmanı olmuş ve birçok doktora tez izleme komitesinde bulunmuştur.

Prof. Dr. İbrahim KISMALI çalışmakta olduğu Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden 15.9.2006 tarihinde emekli olmuştur. Evli ve 2 çocuk sahibi olan hocamız 03 Ekim 2022 günü vefat etmiş ve aramızdan ayrılmıştır. Kendisini RAHMETLE ANIYORUZ.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ