canlı destek

Programın Eğitim Amaçları

Bahçe Bitkileri Bölümü lisans programının eğitim amaçları:

EA1. Bahçe bitkileri alanında ulusal öncelik ve özellikleri dikkate alan,

EA2. Bahçe bitkileri alanında çeşit geliştirme, üretim ve muhafaza konularında çağdaş gereksinimlere yanıt verebilen; sorunlara yenilikçi çözümler getirebilen,

EA3. Bahçe bitkileri alanında bilimsel faaliyetlerde bulunarak toplumsal ve ekonomik kalkınmaya destek veren;  çevresel faktörleri gözeten,

EA4. Bahçe bitkilerinin mevcut ve ileri teknolojik alanlarında gerçekleştirilen bölgesel, ulusal ve uluslararası projelerde görev alabilen,

EA5. Mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olabilen; disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarına yatkın ve liderlik görevi üstlenebilen,

EA6. Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiş, analitik düşünebilen, etik değerleri gözetebilen, girişimci, yeniliklere açık ve kültürel açıdan donanımlı,

Bahçe Bitkileri alanında uzman Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ