canlı destek

Programın Eğitim Amaçları

E.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü lisans programının eğitim amaçları:

EA1. Bahçe bitkileri alanında ulusal öncelik ve özellikleri dikkate alan,

EA2. Bahçe bitkileri alanında çoğaltma, çeşit koruma ve geliştirme, ıslah, üretim, kalite, ölçme ve değerlendirme, muhafaza konularında çağdaş gereksinimlere yanıt verebilen; sorunlara yenilikçi çözümler getirebilen,

EA3. Bahçe bitkileri alanında bilimsel faaliyetlerde bulunarak gelişen teknolojileri uygulamaya aktarabilen, toplumsal ve ekonomik kalkınmaya destek veren; çevresel faktörleri gözete,

EA4. Bahçe bitkilerinin mevcut ve ileri teknolojik alanlarında gerçekleştirilen bölgesel, ulusal ve uluslararası projelerde görev alabilen,

EA5. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarına yatkın, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile işbiriliği yapabilen,

EA6. Yaşam boyu öğrenime açık, etik değerleri gözetebilen, farklı tarım sistemlerini tasarlayarak uygulayan, girişimci, yeniliklere açık,

Bahçe Bitkileri alanında uzman Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ