Çerez Örnek

Tarihçe

 

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Fakültemizin ilk açılan bölümlerinden biri olup, 1955 yılında “Bağ-Bahçe Bölümü” adı ile kurulmuştur. Ege Üniversitesi senatosunun 20 Mayıs 1958 tarihindeki oturumunun 3 numaralı kararı ile Bahçe Bitkileri Bölümü, “Horticulture ve Viticulture Kürsüsü” ve “Sebze Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü” olmak üzere iki kürsüden oluşmuştur.  Bahçe Bitkileri Bölümünü oluşturan kürsü başkanlıklarına 20 Mayıs 1958 tarihli senato kararı ile Prof. Dr. Osman Tosun atanmıştır. 1958 yılında bölümün adı “Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı” olarak değiştirilmiştir. 1958 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi doçent kadrosuna atanan Prof. Dr. Kazım Bayraktar, Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümünün ilk kadrolu öğretim üyesi olmuştur. Prof. Dr. Kazım Bayraktar, Sebze Yetiştirme ve Islahı kürsüsü başkanlığını 1959-1982, Bağ Yetiştirme ve Islahı kürsüsü başkanlığını 1960-1964 ve Meyve Yetiştirme ve Islahı kürsüsü başkanlığını ise 1960-63 yılları arasında yürütmüştür. Meyve Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü başkanlığına 1963 yılında Prof. Dr. Mehmet T. Dokuzoğuz  atanmış ve görevini 1982 yılına kadar sürdürmüştür.

10.05.1960 tarih ve 52/9 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile Horticulture ve Viticulture Kürsüsü, “Meyve Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü” ile “Bağ Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü” olarak iki kürsüye ayrılmış, böylece bölüm toplam üç kürsü haline gelmiştir. 1967 yılında Bağ Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü, Meyve Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü ile yeniden birleşerek “Meyve-Bağ Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü” adını almış ve bölüm tekrar iki kürsüden oluşmuştur.

Daha sonra Bölüm sistemine geçilmiş, “Meyve-Bağ Yetiştirme ve Islahı”, “Sebze Yetiştirme ve Islahı” ve “Bahçe Mimarisi Kürsüsü”nden oluşan Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümü, Ege Üniversitesi senatosunun 04.03.1975 tarihli kararı ile kurulmuştur. Senatonun 28.12.1976 tarihli kararıyla “Bahçe Mimarisi Kürsüsü” Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümünden ayrılarak Peyzaj Mimarlığı ve Süs Bitkileri Bölümü adını almıştır.

06.11.1981 tarihinde kabul edilen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu (YÖK)  ile kürsülerin kaldırılması sonucunda bölüm, “Bahçe Bitkileri Bölümü” adını almıştır. Halen eğitim ve öğretim faaliyetlerini bu isim ile sürdürmektedir.

 

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ KÜRSÜLERİNDEKİ GELİŞMELER

Meyve Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü;1955-1960 yılları arasında Horticulture ve Viticulture Kürsüsü, 1960-1964 yılları arasında Meyve Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü ve Bağ Yetiştirme Kürsüsü olarak ilkiye ayrılmıştır. Daha sonra Bu iki kürsü birleşmiş 1982 yılına kadar Meyve –Bağ Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü haline dönüşmüştür. Kürsülerin başkanlığını sırası ile Prof. Dr. Osman Tosun, Prof. Rauf Cemil Adam ve Prof. Dr. Kazım Bayraktar ve Prof. Dr. Mehmet T. Dokuzoğuz yürütmüştür. Bu dönemde kürsüye giren 6 asistandan 4'ü (Nail ÖZEROL, İsmet KAPTAN, Tekin MANAS ve Onur KONARLI) üniversiteden ayrılarak mesleklerini başka kuruluşlarda sürdürmüşlerdir. Asistan Ruhinaz GÜLCAN, Rahmi ÖZÇAĞIRAN, Ertan İLTER  ve Kadir MENDİLCİOĞLU bölümün gelişmesinde önemli çalışmalar yaparak bölümden Profesör kadrosunda emekli olmuşlardır.

Bölümün kuruluşundan itibaren her dönem bir ay süre ile Meyve Yetiştirme ve Islahı ile ilgili dersleri vermek üzere Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden görevli olarak gelen Doç. Dr. Mehmet DOKUZOĞUZ, 1 Temmuz 1963 tarihinde Kürsü Profesörü olarak naklen bölüme atanmış ve bu tarihten itibaren de Meyve Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Bu dönemde Meyve Yetiştirme ve Islahı kürsüsünde ders vermek için başka öğretim üyesi bulunmadığından kuruluşundan itibaren Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden Prof. Dr. Sabahattin ÖZBEK, Prof. Dr. Nail ORAMAN, Doç. Dr. Mithat ÖZSAN, Dr. Sami YEN ve Dr. Vehbi MENGÜÇ değişik zamanlarda gelerek meyvecilik eğitimine katkıda bulunmuşlardır. Ayrıca 1962 yılından itibaren kürsüye ABD, Batı Almanya, Fransa, Polonya gibi ülkelerden öğretim üyeleri de (C. WOODBRIDGE, E.F. SERR, W. GRUPPE, C.O. ORSAT, S. ZAGAJA, J.W. CAMMERON, A. ALLEWELT).ders vermek ve kürsünün gelişmesine katkıda bulunmaları için davet edilmişlerdir.

Sebze Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü; Kürsü Bölümün kuruluşundan 1982 yılına kadar aynı isim ile araştırma ve eğitim çalışmalarını sürdürmüştür. Prof. Dr. Kazım BAYRAKTAR 1959-1982 yılları arasında Kürsü, 1975-1980 yılları arasında Bölüm başkanlığı görevlerinin yürütmüştür. Kürsüye ilk giren asistan olan Nevin SIR kısa bir süre sonra ayrılmıştır. Aynı dönemde asistan olan Ayten (Gençoğlu) SEVGİCAN, Hüseyin VURAL ve Prof. Dr. Fahrettin MACİT bölümden Profesör olarak emekli olmuşlardır. Prof. Dr. Fahrettin MACİT 1987 yılında bölümden emekli olarak çalışmalarını özel sektörde sürdürmüştür. Kürsünün ilk kurulduğu yıllarda ders vermek ve kürsünün gelişiminde katkıda bulunmak üzere Batı Almanya'dan T. BECKER davet edilmiştir.

Bağ Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü; Prof. Dr. Kazım BAYRAKTAR'ın kürsü başkanlığını vekaleten yürüttüğü kürsü ilk olarak Horticulture ve Viticulture Kürsüsü adı ile kurulmuştur. 1960 yılında Meyve Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü ile ayrılarak Bağ Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü adı ile ayrı bir kürsü haline gelmiştir. Kürsüye ilk giren asistanlardan Ruhinaz (Sıcakyüz) GÜLCAN ve Ertan İLTER bölümden Profesör olarak emekli olmuşlardır. Aynı kürsüde göreve başlayan Ekrem ÖZDİL ise daha sonra üniversiteden ayrılmıştır. 1967 yılında ise Meyve Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü ile yeniden birleşen kürsü bu tarihten itibaren Meyve-Bağ Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü adını almıştır. Kürsünün kuruluşundan itibaren bağcılık ile ilgili derslerin bir kısmı da Uzman Mubin Halit ONARAN tarafından verilmiştir.

 

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ VE 1981 YILI SONRASI GELİŞMELER

04.11.1981 tarihinde kabul edilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Meyve-Bağ Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü ile Sebze Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü birleştirilerek BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ve BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI şekline dönüşmüştür. 03.09.1982 tarihinde Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığına Prof. Dr. Mehmet DOKUZOĞUZ atanmış ve bu görevini 28 Aralık 1990 tarihine kadar sürdürmüştür. Bu tarihten itibaren Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Başkanlığına Prof. Dr. Rahmi ÖZÇAĞIRAN seçilmiş, Bölüm Başkanlığına ise Prof. Dr. Hüseyin VURAL atanmıştır. VURAL ve ÖZÇAĞIRAN bu görevlerini 15 Ekim 1994 tarihine kadar sürdürmüşlerdir. Bu dönemden sonraki Bölüm başkanlığı görevini sürdüren öğretim üyeleri ve görev süreleri aşağıda verilmiştir.

Bahçe Bitkileri Bölümü, günümüzde Bahçe Bitkileri ABD altında yer alan 6 Bilim dalı (Meyve Yetiştirme ve Islahı., Sebze Yetiştirme ve Islahı, Bağ Yetiştirme ve Islahı, Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı, Örtüaltı Yetiştiriciliği ve Hasat Sonrası Fizyolojisi) ile eğitim, öğretim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir. Bölümümüze büyük hizmet veren öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Mehmet Dokuzoğuz 15 Haziran 1992, Prof. Dr. Ruhinaz Gülcan 01.04.2002, Yard. Doç. Dr. Nural Karakır 2002 yılında, Prof. Dr. Hüseyin Vural, 15 Temmuz 2003, Prof. Dr. Ayten Sevgican 29.10.2003, Prof. Dr. Rahmi Özçağıran 13.12.2003, Prof. Dr. Kadir Mendilcioğlu 07.02.2004, Prof. Dr. Ertan İLTER 2005 yılında, Prof. Dr. Fahrettin MACİT 1982 yılında, Prof. Dr. İbrahim KISMALI ve Prof. Dr. Kutsi TURHAN 2006 yılında, Prof. Dr. İsmail KARAÇALI 2008 yılında, Prof. Dr. Ali Tanrısever 2010 yılında, Prof. Dr. Kaya BOZTOK 2012 yılında, Prof. Dr. Benian Eser ve Prof. Dr. Ali Ünal 2014 yılında, Prof. Dr. Uygun Aksoy 2017, Prof. Dr. Elmas ÖZEKER de 2018 yılında emekliye ayrılmışlardır.

Emekli olan hocalarımızdan Prof. Dr. Kazım BAYRAKTAR 1982 yılında, Prof. Dr. Hüseyin VURAL 2004 yılında, Prof. Dr. Ertan İLTER 2015 yılında, Prof. Dr. Mehmet DOKUZOĞUZ 2018 Prof. Dr. Ayten SEVGİCAN 2020 yılında, aramızdan ayrılarak hakkın rahmetine kavuşmuşlardır. Kendilerini rahmet ile anıyoruz.

Bugün Bahçe Bitkileri Bölümü 12 profesör, 7 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 3 Doktor, 1 Uzm. Dr. ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 26 öğretim elemanı, 5 idari personeli ve 2 bahçe çalışanı ile faaliyetlerine devam etmektedir.

 

Bölüm Başkanlarımız ve Görev Süreleri

Prof. Dr. Kazım BAYRAKTAR                   1975-1980

Prof. Dr. Rahmi ÖZÇAĞIRAN                   1980-1982

Prof. Dr. Mehmet DOKUZOĞUZ               1982-1990

Prof. Dr. Hüseyin VURAL                          1990-1994

Prof. Dr. İbrahim KISMALI                         1994-1997

Prof. Dr. Kadir MENDİLCİOĞLU                1997-2003

Prof. Dr. Uygun AKSOY                             2003-2006

Prof. Dr. Kaya BOZTOK                             2006-2009

Prof. Dr. Ercan ÖZZAMBAK                      2009-2015

Prof. Dr. Dursun EŞİYOK                          2015-2018

Prof. Dr. İbrahim DUMAN                          2018-devam ediyor

 

BÖLÜMÜN 65 YILLIK ETKİNLİKLERİ

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

Bölüm eğitim ve öğretim faaliyetleri lisans ve lisansüstü aşamalarında yürütülmektedir.

Lisans

Bahçe Bitkileri Bölümü kurulduğu yıldan itibaren öğrenci almaya başlamış ve ilk mezunlarını 1959 yılında vermiştir. İlk Bahçe Bitkileri Bölüm mezunları 14 kişi ile gerçekleşmiştir.

Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri 8 yarıyıl boyunca 63 ders almaktadırlar. Ayrıca son sınıfta seminer ve diploma tezi hazırlamakta; mesleki uygulamalar da yapmaktadırlar. Bu dersler arasında, Bitki Fizyolojisi, Botanik, Fizik, Kimya, Matematik, Genetik gibi temel bilimler ile ilgili dersler; Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Bilgisayar Programlama, İstatistik, Araştırma ve Deneme Metodları gibi temel meslek dersleri; Bahçe Tarımının Mekanizasyonu, Ölçme Bilgisi, Sulama, Tarla Bitkileri Tarımı, Toprak, Hayvan Yetiştirme ve Besleme, Tarım Ekonomisi, Tarımsal Ekoloji, Bitki Fizyolojisi, Entomoloji, Fitopatoloji gibi genel meslek dersleri yer almaktadır.

Bu bilgilerin üzerine Genel Meyvecilik, Genel Sebzecilik, Genel Bağcılık, Ilıman ve Subtropik İklim Meyveleri, Özel Bağcılık, Kültür Sebzeleri, Örtüaltı Sebzeciliği, Mantar Yetiştirme Tekniği, Sebze Tohumculuğu, Süs Bitkileri Yetiştirme Tekniği, Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazarlanması, Bahçe Bitkileri Islahı, İç ve Dış Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ile Meyve-Sebze Kurutma ve İşleme gibi bölüm ile ilgili dersleri almaktadırlar.

Ayrıca Fakültemizde bulunan diğer bölümlere de Bahçe Bitkileri Tarımı, Moleküler Biyoloji, İstatistik, Araştırma ve Deneme Metodları gibi dersler de verilmektedir.

Günümüzde (2018-2019 öğretim yılı) bölüm 1. Sınıfında…, 2. Sınıfında…., 3. Sınıfında 60 ve 4. Sınıfında 32 öğrenci mevcuttur.

Lisansüstü

Bölümümüz, kurulduğu yıldan itibaren doktora ve uzmanlık çalışmaları yaptırmaya başlamıştır. 1981 yılına kadar mezun olanlar Ziraat Yüksek Mühendisi ünvanı aldığından bölüm doktora ve uzmanlık eğitimlerini sürdürmüştür. 1981 yılından itibaren eğitimin 5 yıldan 4 yıla indirilmesi ile mezunlarımıza Ziraat Mühendisi ünvanı verilmeye başlandığından bu yıldan itibaren de yüksek lisans eğitim çalışmaları başlamıştır. Yüksek lisans eğitimlerinde ilk yıl (2 ders dönemi) minumum 21 kredi içeren ders aşaması tamamlanır, İkinci yıl da bir yıllık araştırma çalışması gerçekleştirilerek ve bir seminer sunarak bitirme tezi hazırlanır.  Yüksek Lisans çalışmasını tamamlayan bir öğrenci bölümde “Doktora” eğitimine de başlayabilir. Doktora eğitiminde de 2 dönem (minumum 21 kredi) ders aşaması mevcuttur. Ders aşamasının tamamlanması ile birlikte tez projesi sunan (TİK komisyonuna) ve kabul görülen tez konusunda 2 ayrı yıl araştırma faaliyeti sürdürülür. 2 yıllık çalışmasını tamamlayan doktora öğrencisi 2 farklı konuda da seminer sunarak hazırladığı doktora tezini sunar. Öğrencinin tez çalışmasından başarılı bulunması halinde bilimde “Doktor” ünvanını alır.

Bölüm lisansüstü eğitim çalışmaları E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı yürütülmektedir.

Araştırma ve Yayın Faaliyetleri

Bölümün faaliyete geçmesinden sonraki ilk 10 yılda, gerek Fakülte gerekse Bölüm henüz alt yapısını oluşturma aşamasında araştırıcı sayısı ile laboratuvar ve bahçe olanaklarının yetersiz olması nedeni ile bu sürede oldukça az sayıda araştırma yapılabilmiştir.
1965 yılından itibaren olanakların alt yapı olanaklarının iyileşmesi ile gerek doktora ve uzmanlık çalışmalarına, gerekse Türkiye'de bahçe bitkilerinin geliştirilmesi ile bölge ve ülkemiz sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalara hız verilmeye başlanmıştır. 1975-1985 yıllarında araştırma çalışmalarına büyük hız verilmiş, üniversite ve TÜBİTAK destekli projeler yürütülmeye başlanmıştır. 1985 yılında başlayan yüksek lisans eğiti ile başlatılan tez çalışmalarında ise öncelik bölge sorunlarına çözüm bulucu araştırmalara verilmiştir. 2000’li yıllardan günümüze ise oldukça fazla araştırma ve yayın yapılmıştır. Burada en büyük etken öğretim elemanı sayısının artması ile bahçe bitkileri içine giren konuların çoğu ile ilgili araştırma yapılabilecek duruma gelinmesidir. Burada yurt içi kurum ve yurt dışı kaynaklı proje desteklerinin sağlanması, atama amaçlı getirilen koşulların yerine getirilmesi amaçlı yayın yapılma şartları, akademik teşvik elde edilmesi amaçlı uygulamalar bölüm yayın faaliyetlerinin artmasında etkili olmuştur. Yine her geçen gün artan lisansüstü eğitim başvurularının da yayın faaliyetlerinin artışındaki etkisi büyüktür.

Bilimsel Toplantı Faaliyetleri

Bahçe Bitkileri Bölümü 1980 yılından itibaren ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumları düzenlemeye başlamıştır. Bölüm ve öğretim üyeleri organizatörlüğünde gerçekleştirilen sempozyum ve kongrelerin bazılarını düzenlenme yılı ile aşağıda görebilirsiniz:

Uluslararası Badem Islahı ve Yetiştiriciliği Sempozyumu, 1980.

Bitki Islahı Sempozyumu, 1986.

Türkiye V. Seracılık Sempozyumu, 1990.

Türkiye I. tarımda Perlit Sempozyumu, 1992.

Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 1992.

6. Agribiomedi terraneo III. International Conference on Organic Agriculture in the Mediterranean Region, 1992.

2nd ISHS Symposium on Protected Cultivation of Solanacee in Mild Winter Climates, 1983.

Xth International Symposium on Apricot Culture, 1993.

International on Greenhouse Management for Better Yield and Quality in Mild Winter Climates, Antalya, 1997.

First International Symposium on Fig, İzmir, 1997.

8. th International Workshop on Fire Blight, Kuşadası, 1998.

International Symposiım on Techniques to Control Salinity for Horticultural Productivity, Antalya, 2000

Workshop on Environmental Impact of water Quaity Irrigation Practices, Soil Type and Crop Interactions, Antalya, 2003.

Topraksız Tarım Kursu, İzmir, 2001.

6. Ulusal Seracılık sempozyumu, Fethiye, 2002.

Regional Expect Meeting on Flower for the Future, İzmir, 2002.

Mikotoksin Biyoteknolojisi Sorunlar ve Çözümler Çalıştayı, İzmir, 2003.

International Symposium on Sustaniable Use of Plant Biodiversity to promote New Oppurtinies for Horticultural Production Development, Antalya, 2003.

V. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu 2012

XXX. International Horticultural Congress 2018 (Porf. Dr. Yüksel TÜZEL Başkanlığında)

Bunlar dışında çok sayıda seminer ve panel de Bölüm tarafından düzenlenmiştir.

 

Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri

E.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü yaptığı araştırmalar ile Türkiye Bahçe Bitkileri Uzmanlık alanına büyük katkılarda bulunmuştur. Bu faaliyetler uzmanlık alanına göre aşağıdaki gibidir.

Meyvecilik Uzmanlık Alanı: Badem, kayısı, erik, kiraz, ayva, armut, nar ve asma türlerinin bölgede ve Türkiye'de yayılmış olan çok sayıdaki çeşitlerini toplayarak bunlardan koleksiyon bahçesi kurmuştur. Bunların bir kısmı halen bölümün Bornova'daki Araştırma ve Uygulama Bahçesinde bulunmaktadır. Bir kısmı ise maddi olanaksızlıklar ve eleman yetersizliği nedeni ile bakımı güçleştiği için bazı araştırma kuruluşlarına nakledilerek büyük emek ve uzun zaman harcanarak elde edilen bu genetik kaynakların kaybolmaması sağlanmıştır.

Yapılan badem seleksiyonu sonucunda Dokuzoğuz I, Dokuzoğuz II, Gülcan I ve Gülcan II isimleri ile T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından tescil edilen 4 badem çeşiti mevcuttur.

Ege Bölgesi'nin önemli bir ürünü olan incir üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Dünya incir ihracatında Türkiye ilk sırada yer almaktadır. Dünyanın en kaliteli kuru incir çeşidi olan Sarılop incirinde klon seleksiyonu yapılarak yüksek kaliteye sahip olan klonlar seçilmiştir. Bu çalışmalara daha geniş çaplı olarak devam edilerek, Türkiye'nin bu konuda önderliğini sürdürmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca Türkiye'nin bir diğer önemli ürünü olan kuru kayısı ile ilgili çalışmalar da Ege İhracatçılar Birliği partnerliğinde yürütülmektir.

Sebzecilik Uzmanlık Alanı: Bölüm sebzecilik çalışmaları açık alan sebzeciliği, örtü altı sebzeciliği, sebze ıslahı ve sebze tohumculuğu alanlarında yürütülmektedir.

Ülkemizde enginar çok değişik şekillerde (taze sofralık, tabla ya da kalp enginar konservesi, tabla ya da kalp dondurularak vb.) değerlendirilmektedir. Bölümümüzde de bu değerlendirilme şekillerine uygun konserve işlemeye yönelik baş özelliklerine sahip varyete ile küçük kalp enginar üretimine uygun taze ve konservede kullanılabilecek Vural 6 ve Vural 8 nolu çeşitler geliştirilmiştir. Ülkemiz gerek sanayi domatesi üretiminde gerekse salça üretimi ve ihracatında dünyada söz sahibi ülkelerden biridir. Bu noktadan hareketle öncelikle salça verim ve kalitesini artırmak, ülke ekonomisine olan katkıyı artırmak amacı ile E.Ü. Ziraat Fakültesi ile Salça İmalatçıları ve İhracatçıları Derneği arasında 1988 yılında yapılan protokol sonucunda başlatılan ve 1996 yılında sonlandırılan SANDOM (Sanayi Domatesi Üretimini Geliştirme Projesi) projesi çerçevesinde bölge üreticilerine yeni yetiştirme teknikleri, doğru gübreleme, zirai mücadele ve sulama teknikleri ile birim alan verim ve meyve kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılarak üreticilerce alınan ortalama dekar verimi 6-7 ton/da değerlerine çıkarılmıştır. Ayrıca, büyük miktarda döviz ödenerek ithal edilen domates tohumlarının sağlık testleri de yapılarak hastalıksız ve kaliteli (çimlenme gücü yüksek) tohumların ülkeye girişine ve bunların yetiştirilmesine imkan verilmiştir. Proje tamamlanmış olmasına rağmen bu çalışmalar sanayi kuruluşları ile (Tat Gıda, Merko Gıda, KFC Gıda, Tukaş….vb) bölümde halen sürdürülmektedir. Sebze türlerinde çeşit geliştirme, çeşit geliştirmeye yönelik yarı yol materyal üretimi, hat geliştirme çalışmaları da sürdürülmektedir. Sebze tohum üretiminde tohum verim ve kalitesinin artırılması çalışmaları ve tohum kalite özelliklerinin iyileştirilmesi çalışmalarında da tohumculuk sektörü ile işbirliği ve projeler yürütülmektedir. Çeşit geliştiren yerli ıslah kuruluşları ile yapılan işbirliklerinde biyoteknolojik yöntemlerin uygulanması ile kısa sürede üstün özelliklere sahip çeşit geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ